„Индианско лято”- фотографска изложба на Иво Данчев

В миналото индианците Кроу, чието племенно самоназвание е абсаалука (Децата на Птицата с големия клюн) били представители на номадската култура от географския регион на Големите равнини. Прехраната им зависела главно от лова на многобройните тогава бизони, мигриращи през северноамериканските равнини. Навлизането на европейските заселници и военни на континента и раждането на САЩ довели до драстични промени в живота на коренните народи. Създадените от американската държава индиански резервати първоначално ограничили местното население, лишавайки го от изконните му територии и традиционния му бит и духовност. Впоследствие обаче резерватите предотвратили неговата пълна асимилация  и – парадосклано или не – станали предпоставка за запазване на традициите и ценностите на северноамериканските индианци.

 

Днес членовете на племето врани са граждани на САЩ, но притежават резерват, който се управлява от племенно правителство и в редица отношения има статута на полуавтономна територия. Неговата площ от 9 340 кв. км включва равнини, планини, каньони и пустинни местности, богати на природни ресурси. В седемте общини в резервата живеят около 8 000 представители на племето. Останалите 4 000 от общо около 12 000 абсаалука, населяват главно по-големите градове на щатите Монтана и Уайоминг.

 

 

През 2011 г. фотографът Иво Данчев прекарва лятото си в резервата на Кроу в Монтана, документирайки начина на живот и традициите на тези жители на северноамериканските прерии. Резултат от това пътуване е изложбата „Индианско лято”. Селекцията от 44-те фотографии и текстовете на колегата на Данчев от сп. „National Geographic – България” Любомир Кюмюрджиев представят съвременния живот на племето, запазването или трансформациите на коренната индианска култура при взаимодействието и смесването ú с американската култура. Кюмюрджиев също е пътувал из американския Запад и придобил задълбочени познания за традициите, миналото и настоящето на индианските общности, сред които е живял. Утвърденият вече екип Данчев – Кюмюрджиев, който през 2011 г. получава и престижната награда за журналистика „Черноризец Храбър” е част и от Българското индианско общество „Орловия кръг”.

 

„Индианско лято” на Иво Данчев може да бъде видяна от 26 февруари  до 18 март 2013 г. във ФотоСинтезис Арт Център (София, бул. Васил Левски 57). Още за изложбата и съпътстващите я събития вижте в сайта на организаторите.

 

Проектът е осъществен благодарение на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, в сътрудничество с Посолството на САЩ в България, фондация „Америка за България“ и медийната подкрепа на сп. „National Geographic – България”.

 

 

Информацията е предоставена от организаторите на събитието.
This entry was posted in Active Explorer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply