Суперколайдер, произведен в Китай

ColliderВ света на колайдерите Европа и САЩ от десетилетия имат водеща роля. Но Китай също се хвърля в играта с едно смело предложение, което може да го  постави на челни позиции сред изследователите на елементарните частици.

 

До 2028 г. учени от Института за физика на високите енергии в Пекин заедно с чуждестранните си сътрудници планират да построят фабрика за Хигс бозони – 52-километрова подземна окръжност, която ще сблъсква електрони и позитрони. Сблъсъкът на тези фундаментални частици ще позволи изучаването на Хигс бозона с по-голяма точност, отколкото при много по-малкия Голям адронен колайдер[1] в ЦЕРН – европейската лаборатория за частици близо до Женева, Швейцария.

 

Физиците смятат, че проектът  на стойност 3 милиарда долара е технологически постижим и умерен в размерите и цената си. Китай, от друга страна, се надява освен това и да заеме значителни позиции при следващото поколение ускорители, като в същия тунел разработи и супер протон-протонен колайдер.

 

Американски и европейски екипи също бяха показали интерес през 2013 г. към построяването на собствен  суперколайдер, но мащабните проучвания, необходими за осъществяването на подобен план, поставят началната дата в календара на 2035 г. Междувременно Китай възнамерява да е построил своя елкотронно-позитронен ускорител дори и без чуждестранна подкрепа. А след това със скорост, каквато технологията позволява, в действие влиза проектът за суперпротонния ускорител.

 

Електрон-позитронните и адронните колайдери се допълват взаимно. Адронните машини сблъскват протони с висока енергия и изучават получения продукт. Ускорителите на електрони и протони с по-ниска енергия произвеждат по-чисти сблъсъци, които са по-лесни за изследване, защото те вече раздробяват елементарни частици. Като изучава подробно взаимодействието на Хигс бозоните с другите частици, предложеният китайски колайдер например трябва да може да отчете дали Хигс е проста частица, или нещо по-особено. Така физиците ще знаят могат ли да причислят частицата към стандартния модел на елементарните частици, или пък съществуват много видове Хигс бозони.

 

 

Източник: http://www.scientificamerican.com/article/china-plans-supercollider/

Текст: Диляна Георгиева


[1] Диаметърът на Голямия адронен колайдер в ЦЕРН е 27 километра – б. а.

 

This entry was posted in News Explorer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply