Тайните на вселената. Космосът по-близо от всякога.

БЕЗСПОРНИ СА ПОСТИЖЕНИЯТА НА НАУКАТА ДО ТОЗИ МОМЕНТ, НО ИМА ОЩЕ ТОЛКОВА МНОГО НЕЩА, КОИТО НЕ ЗНАЕМ. КОСМОСЪТ Е НАРИЧАН „ПОСЛЕДНАТА ГРАНИЦА“. ТОВА, КОЕТО НИ СПИРА ДА ГО ОПОЗНАЕМ, СА МАЩАБИТЕ МУ. ВСЕЛЕНАТА Е ТОЛКОВА ГОЛЯМА, ЧЕ ЕДВА ЛИ БИХМЕ МОГЛИ РЕАЛНО ДА Я ОПОЗНАЕМ НАПЪЛНО. МАЛКО ПО МАЛКО СМЕ УСПЕЛИ ДА ОТКРИЕМ ЧАСТИЦИ ОТ НЕОБЯТНОСТТА С ПОМОЩТА НА РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ТЕЛЕСКОПА НАПРИМЕР. ТЕЗИ ОПТИЧНИ ЧУДЕСА СА ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ ДЪЛБОКИЯ КОСМОС И НИ ПОМАГАТ ДА ИЗСЛЕДВАМЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО.

ТЕКСТ И СНИМКИ: NATIONAL GEOGRAPHIC

БЕЗКРАЙНОСТТА И СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

Неотдавна космолозите мислеха, че системата ни започва със Слънцето и завършва с Плутон на 4.8 млрд. км разстояние, а след него няма нищо. През 90-те години на XX век обаче астрономите правят ново откритие. След Плутон има напълно непознат район от Слънчевата система, който наричат Пояса на Куйпер. Той представлява съвкупност от огромни ледени и скални обекти. Благодарение на това откритие учените разбират, че всъщност Слънчевата система е поне два пъти по-голяма, отколкото са предполагали първоначално. Земята е на около 150 млн. км от Слънцето, а Поясът на Куйпер е на 4.8 млрд. км от нашата звезда и достига до около 8 млрд. км разстояние от нея.

Далеч от Пояса на Куйпер, на разстояние стотици пъти по-голямо от това между Земята и Слънцето, се намира Облакът на Оорт – огромна съвкупност от трилиони ледени тела – кометите, които са остатъци от ранните дни на Слънчевата ни система. Облакът на Оорт е на невъобразимо разстояние от нас. Вътрешният му ръб е на над 149 млрд. км от Слънцето, 30 пъти по-далеч от Пояса на Куйпер. Облакът на Оорт формира сфера около Слънчевата система и е съставен от ледени късове, наречени комети. Но той е толкова далеч, а обектите – толкова малки и тъмни, че всъщност никога не сме ги виждали. Тогава откъде знаем, че са там? От време на време комети навлизат във вътрешната Слънчева система с такава орбита, че учените изчисляват произхода им много отвъд Пояса на Куйпер.

Трилиони комети образуват Облака на Оорт. Те понякога си въздействат гравитационно и някоя от тях бива отклонена към вътрешната Слънчева система. Когато това се случи, леденият обект прелита през небето с удивително шоу от космически фойерверки, точно както кометата Боб направи през 1997 година. Тези комети може да са причината нашата планета да има водни океани.

КАК ВОДАТА СЕ Е ОЗОВАЛА НА ЗЕМЯТА?

Кое в Космоса може да ни даде вода? Астрономите знаят, че кометите съдържат много вода. В техния случай – под формата на лед. Ако пресметнем колко комети са ударили Земята при нейното формиране, и колко вода е имало в тях, получаваме същото количество вода, което земните океани съдържат. Преди милиарди години, когато Земята все още се е формирала…

… ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В БР.1/2013 г. НА СПИСАНИЕ THE EXPLORER.

This entry was posted in Navigator. Bookmark the permalink.

Leave a Reply