ТЯН ШАН И ГОСПОДАРИТЕ НА НЕБЕТО

ДОРИ ОПИТНИТЕ КИРГИЗКИ ПАСТИРИ СЕ ОСМЕЛЯВАТ ДА СЕ ИЗКАЧВАТ НА ПАСИЩАТА В ПЛАНИНАТА ТЯН ШАН САМО ПРЕЗ ЛЯТОТО. ТУК, В БЕЗКРАЙНАТА ПУСТОШ, ЛОВУВАТ СКАЛНИТЕ ОРЛИ. ТЕЗИ ХИЩНИ ПТИЦИ ОТ ВЕКОВЕ СА ОРЪЖИЕ НА НАЙ-ХРАБРИТЕ СОКОЛАРИ.

 

Текст: Норберт Гьогьош

Снимки: Норберт Гьогьош, Дьорд Цире

 

Живописният Тян Шан е разположен на юг от Алтай. В превод името му означава „Небесна планина“. Алтай пък е люлката на тюркските скотовъдци. Именно от Алтай и Тян Шан тюркските племена се пръснали от Северен Сибир до Кавказ и до Източните Карпати. Най-впечатляващата ловна техника на тюркските степни ездачи бил ловът с грабливи птици.

За лов на животни с ценна кожа се използвали опитни бойци – скалните орли. Отглеждането, обучението и ловът с хищни птици били занимания за благородници. Право да носят скъпите калпаци и кожуси, ушити от кожите на уловените животни, също имали само знатните хора.

Един добре обучен скален орел може да убие да 150-200 животни за един ловен сезон, от октомври до март. Всеизвестно е, че европейските владетели и висши аристократи са изучили изкуството на лова с грабливи птици от степните народи. По въпроса кои точно са били учителите обаче няма единодушие. Писмени и веществени доказателства липсват, ето защо едни учени посочват сарматите, други – хуните, а трети – унгарците. Едно е сигурно: европейските народи никога не са усвоили умението да обучават скални орли. Културата на тюрките се основавала на хармонията между човек и природа. Обучението на скалните орли било една от най-големите тайни, един от най-трудните занаяти в тази култура.

Малките, измъкнати от гнездата, не умеят да ловуват. Ето защо ловците гледали да хванат в мрежите си едри, развити, млади женски. Опитомяването на заловените птици изисквало безкрайно търпение. Древното познание на беркутчиите (опитомителите на орли) се корени в онези времена, когато все още е имало хора, които разбирали езика на животните. Чингис хан смятал, че соколарството е военна наука, затова и телохранителите му били потомци на седемте хиляди придворни соколарски рода. От времето на Угедей хан (1186-1241) са останали множество описания и изображения, на които ханът е показан в обкръжението на тюркски соколари на коне, с едри скални орли в ръце.

… ЦЕЛИЯ МАТЕРИАЛ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В НОВИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ THE EXPLORER.

This entry was posted in Guide Explorer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply